Εγγραφή 27ου Ιατρικού Συνεδρίου των Ενόπλων Δυνάμεων